Podstawowe informacje


mapa_AEGEEAEGEE – Europejskie Forum Studentów(Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe - skrót należy czytać [aeże]) to jedna z największych organizacji studenckich w Europie, założona w 1985 roku w Paryżu.

Skupia około 15 tys. członków - studentów wszystkich kierunków i wydziałów - zrzeszonych w 240 oddziałach lokalnych całego kontynentu (od Helsinek po Ankarę, od Moskwy po Barcelonę). AEGEE to skrót francuskiej nazwy Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe, nawiązujący zarazem do miejsca narodzin demokracji – okolic Morza Egejskiego (po angielsku Aegean Sea) oraz nazwy pierwszego parlamentu po Rewolucji Francuskiej - Les Etats Généraux. Jest to organizacja typu non-for-profit (nie dla zysku), nie związaną z żadną opcją polityczną. Cele

Działalność AEGEE skupia się na promowaniu idei zjednoczonej Europy, wspieraniu kontaktów i współpracy między studentami różnych krajów oraz budowaniu otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa, realizowanych w czterech głównych obszarach działania, do których należą: szkolnictwo wyższe, aktywne obywatelstwo europejskie, pokój i bezpieczeństwo, wymiany międzykulturowe. 


Cele te są realizowane m.in. poprzez organizowanie i uczestnictwo w:
• krajowych i międzynarodowych konferencjach; 
• wymianach studenckich;
• szkoleniach, mi.in. z zakresu public relations, project management i fund raisingu;
• Summer Universities - dwutygodniowych obozach letnich dla studentów - członków AEGEE z całej Europy;
• kursach jezykowych;
• wyjazdach studyjnych, tzw. Case Study Trips.


Historia
AEGEE powstało w Paryżu w 1985 r. jako platforma dyskusji między młodymi ludźmi na temat przyszłości Europy, dająca zarazem możliwość prezentacji ich poglądów przedstawicielom Wspólnoty Europejskiej oraz rządów krajowych. W 1986 r. opracowano specyficzną strukturę organizacji - niezawierającą szczebla krajowego. Oddziały lokalne powstawały w kolejnych miastach akademickich Europy – jednak były to miasta tylko w zachodniej części naszego kontynentu. W 1989 r. AEGEE wychodząc naprzeciw dokonującym się zmianom politycznym zaczęło przyjmować w swe szeregi także studentów z Europy Środkowo-Wschodniej. W 1996 r. centrala organizacji została umiejscowiona w Brukseli. więcej...


Struktura

AEGEE jest organizacją, która nie posiada szczebla krajowego - działa na zasadzie sieci, na którą składają się niezależne i samorządne oddziały lokalne nazywane antenami (jest ich obecnie 241). 

AGORA 

Dwa razy do roku przedstawiciele wszystkich oddziałów lokalnych zbierają się w jednym z miast naszego kontynentu na walnym zebraniu zwanym Agorą. Jest to najważniejszy projekt statutowy ze względu na decyzje jakie są na nim podejmowane. Celem tego spotkania jest m.in. wybór władz AEGEE i wyznaczenie kierunków działania organizacji. W Agorze uczestniczy ok. 1000 młodych ludzi z wszystkich krajów Europy, od Valetty na Malcie po Moskwę w Rosji, od Madrytu w Hiszpanii po Izmir w Turcji.

SPOTKANIA SIECI (z ang. Network Meeting - NetMet) 

Spotkania sieci nazywane były dawniej Spotkaniami Regionalnymi (Regional Meeting). Odbywają się dwa razy do roku (jesienią i wiosną). Uczestniczą w nim przede wszystkim anteny z danego regionu, ale spotkanie otwarte jest dla wszystkich oddziałów AEGEE - współpraca, dyskusje, wymiana doświadczeń w naszej organizacji nie znają granic - ani państwowych, ani regionalnych. Network Meeting jest również miejscem, gdzie członkowie anten AEGEE uzyskują wiedzę na temat wydarzeń na poziomie europejskim AEGEE. 

EUROPEJSKIE SPOTKANIA ZARZĄDÓW (z ang. European Boards Meeting - EBM) 

To spotkanie odbywa się raz w roku, najpóźniej do czterech tygodni przed wiosenną Agorą. Jego celem jest przygotowanie obrad Agory. To tutaj przedstawiany jest plan strategiczny dla organizacji, przygotowany przez Zarząd AEGEE-Europe. 

COMITÉ DIRECTEUR
(CD) jest zarządem organizacji na szczeblu europejskim, mającym siedzibę w Brukseli. Jest organem administrującym i reprezentującym, odpowiada za kontakty z instytucjami Unii Europejskiej i Rady Europy. Koordynuje działalność oddziałów AEGEE (anten).
więcej informacji o CD...


AEGEE jest wspierane przez Komisję Europejską. Posiada status doradcy Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie edukacji i programów nauczania, współpracuje również z UNESCO i OBWE. Patronami honorowymi organizacji są m.in. Jacques Santer, Vaclav Havel, Bronisław Geremek, Arpad Göncz, Romano Prodi.

Więcej informacji nt. AEGEE znajdziesz na tutaj oraz w kompendium wiedzy o AEGEE (wszystko w jednym) Members' Manual.

   

Wspierają nas  

logo

logo

logo

OKmoney.pl - pożyczki online

 

   

Facebook  

   
© Copyright© 2006 - 2011 AEGEE - Białystok.
Strona otrzymała darmowy hosting VPS oraz jest sponsorowana przez katalog firm NRI.